Voorzitter

Mijn naam is Susanne Rensen. Ik ben mijn hele leven een gepassioneerd tennisspeelster en trainster geweest, heb meegedraaid op hoog niveau en heb een enorm groot tennishart. Toen ik een aantal jaren geleden Kyvan Rietkerk ontmoette, hij was toen 8 jaar oud, wist ik vrij snel dat hij een uniek tennistalent was die met de juiste begeleiding en ondersteuning wellicht in staat is om heel ver te komen. Naast investeren in tijd moet er ook geïnvesteerd worden in geld. Opleiden van talent vraagt alleen grote financiële offers. Ik wil Kyvan graag helpen deze last te verlichten zodat hij de ondersteuning krijgt die nodig is om zijn tennisdroom waar te maken.

Secretaris

Vacature vacant

Penningmeester

Mijn naam is Pauline Visser. In mijn ondernemerschap is samenbrengen van mensen, organisaties en kwaliteiten, visie en ideeën mijn talent. Ik gun dat Kyvan zijn talenten kan benutten en zet graag mijn energie en netwerk daarvoor in. Mijn droom is om, samen met alle Vrienden van Kyvan, hem ooit een Grand Slam te zien spelen.

Ons doel

De stichting heeft ten doel de financiële, maatschappelijke en organisatorische ondersteuning van het sporttalent Kyvan Rietkerk en hem zodoende een kans te bieden zijn droom op professioneel niveau waar te maken. Dit willen wij realiseren door middel van fondsenwerving en donaties, al dan niet door middel van sponsoring, ten behoeve van trainingen, materiële (bij)zaken, voeding, alsmede de fysieke en mentale begeleiding van het gehele topsporttraject. De stichting beoogt bij het nastreven van haar doelstelling niet het maken van winst.
Wij realiseren ons dat talent wordt geboren maar toppers niet. Om topper te worden moet je heel veel tijd investeren in je sport maar die investering kost ook een heleboel geld. Er zijn trainerskosten, reiskosten en kosten die gemaakt worden om zijn wedstrijdbegeleiding te betalen.
Word ook Vriend en help ons mee onze doelstelling te verwezenlijken!
Ben jij goed in het maken van Vrienden in jouw netwerk, word dan ambassadeur van onze Stichting!

Word vriend van Kyvan

Ben je goed in het maken van vrienden in je eigen netwerk. Word dan ambassadeur!